Upravljanje otpadom

Image

Tehnološko-tehnički postupak tretmana otpadom obuhvata sledeće operacije:
- Prijem otpadnih materijala;
- Merenje;
- Istovar;
- Skladistenje I;
- Razvrstavanje;
- Skladistenje II;
- Tretman;
- Skladistenje III;
- Otpremanje.

Tehnološki proces prerade otpadne gume, plastike i folije obuhvata sledece operacije:

  • Gumeni, plastični otpad i otpad od folija se razvrstava u obeleženom delu lokacije tehnološkog postupka proizvodnje;
  • Vrši se grubo usitnjavanje plastike i gume na trakastoj testeri (sečenje) ili srederu (drobljenjem).Ovo se vrši kada su komadi otpadnog materijala većih gabarita.
  • Trakastim transporterom transportuje se sirovina do mlina gde se vrši mlevenje, odnosno usitnjavanje. U tehnološkom postupku prilikom mlevenja i usitnjavanja vrši se vodeno hladjenje u zatvorenom sistemu putem recirkulacije.
  • Dobijeni gumeni granulat se pakuje na mašini za uvrećavanje u džakove od 25kg ili dzambo vreće od 500 do 1.000 kg.Džakovi se zatim pakuju na palete, obezbeđuju streč folijom i etiketiraju.
  • Upakovani granulat se skladišti u zatvorenom i na otvorenom skladišnom prostoru.
  • Od svake šarže se čuvaju uzorci koji se šalju u laboratoriju

Nakon toga sledi transport materijala unutar lokacije ( unutrašnji, spoljašnji).
Na kraju dolazi otprema gotovih proizvoda i neiskorišćenog materijala.

Gotov proizvod, odnosno dobijeni gumeni granulat koristi se za izradu atletskih staza, sportskih terena i igrališta.

Dozvoljene vrste otpada koje se mogu koristiti u tehnološkom procesu na lokaciji:
02 01 04 - otpadna plastika uključujući i ambalažu
07 02 13 - otpadna plastika
07 02 99 - otpadi koji nisi drugačije specifirani
15 01 02 - plastična ambalaža
17 02 03 - plastika
19 12 04 - plastika i guma
20 01 39 - plastika